Tijdelijke ledenstop

We verkeren als tennis- en padelvereniging in de gelukkige omstandigheid dat ons ledental de laatste tijd mooi is gestegen. Eind oktober bedroeg het ledenaantal 800. Reden voor het bestuur om een tijdelijke ledenstop in te voeren. De ledenstop geldt niet voor junioren.

Nieuwe aanmeldingen blijven welkom, maar we gaan voor het eerst in jaren opnieuw een wachtlijst hanteren. Normaal gesproken krijgen we tegen het einde van het jaar altijd te maken met opzeggingen. De verwachting is dat de mensen op de wachtlijst, bij de start van het nieuwe seizoen (april 2024) meteen lid kunnen worden.

 

Het bestuur

Nieuws Overzicht