Ledenstop

We verkeren als tennis- en padelvereniging in de gelukkige omstandigheid dat ons ledental de laatste tijd mooi is gestegen. Eind oktober bedroeg het ledenaantal 800. Reden voor het bestuur om een tijdelijke ledenstop in te voeren. Nieuwe aanmeldingen blijven welkom, maar we gaan voor het eerst in jaren opnieuw een wachtlijst hanteren. Normaal gesproken krijgen we tegen het einde van het jaar altijd te maken met opzeggingen. De verwachting is dat de mensen op de wachtlijst, bij de start van het nieuwe seizoen (april 2024) meteen lid kunnen worden. De ledenstop is niet van toepassing op junioren.

Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon *
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
Tennis/PadelCategorie*
KNLTB nummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Vragen
Waarvoor schrijft u zich voornamelijk in?*
Op het bovenvermelde adres is al lid
Niemand     Partner     Vader     Moeder
Broer     Zus     Zoon     Dochter
Historie
Bij een andere vereniging gespeeld?
Naam vorige vereniging
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik TPV Udenhout om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Gaarne je naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd.
 
*Ik ga akkoord met de privacyverklaring zoals deze op de website is weergegeven.
*Ik ben me ervan bewust dat ik een lidmaatschap aan ga voor onbepaalde tijd.
Zonder schriftelijke opzegging vóór 1 januari zal het lidmaatschap steeds automatisch voor een jaar worden verlengd.
Opmerking