Vertrouwenspersonen

Wij zijn Edwin Petersen en Monique Wijers, actief lid van de vereniging en wonen in Udenhout. Wij werken beiden als veiligheidskundige en begeleiden bedrijven op gebied van arbeidsveiligheid. Deze werkzaamheden zorgen ervoor dat we regelmatig te maken hebben met uiterst gevoelige informatie en we creëren een vertrouwensband met zowel de werkgever als zijn medewerkers. 

Omdat sporten in een veilige omgeving voor iedereen vanzelfsprekend moet zijn, willen wij ons inzetten als vertrouwenscontactpersoon. Want grensoverschrijdend gedrag, dat kan echt niet! 

Wil je graag contact met een van ons? Wij helpen je graag!

 

De vertrouwenscontactpersonen (VCP) zijn binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag.

Wat is grensoverschrijdend gedrag?
Onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan: handelingen van een groep of een individu, die door een persoon die deze handelingen tegen zich gericht ziet als ongewenst, vernederend of intimiderend wordt beschouwd.

Grensoverschrijdend gedrag komt tot uiting in verbaal, non verbaal of fysiek gedrag. Het kan gaan om bedreiging, agressief gedrag, pesten, discriminatie, seksuele toenadering, intimidatie etc.

Een strikte afbakening van begrippen is niet mogelijk, want non- verbale uitingen kunnen een vorm van seksuele intimidatie zijn en verbale uitingen een vorm van discriminatie enzovoort.

Het ongewenst gedrag kan zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn, maar diegene die hiermee wordt geconfronteerd ervaart het als ongewenst en onaangenaam. De grens van de betreffende persoon wordt overschreden. Grensoverschrijdend gedrag is hiermee een subjectief begrip. De beleving van de betrokkene zal echter het uitgangspunt zijn van een analyse van grensoverschrijdend gedrag.

Wat is een vertrouwenscontactpersoon (VCP)?
De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging om preventieve maatregelen te nemen.

De vertrouwenscontactpersonen behandelen niet zelf inhoudelijk de klachten, maar proberen je de weg naar een goede oplossing aan te geven. De vertrouwenscontactpersonen zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kunnen je informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of je doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het Vertrouwenspunt sport van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als pesten, discriminatie en seksuele intimidatie.

Waarom een vertrouwenscontactpersoon?
De praktijk binnen diverse sportverenigingen wees uit dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag helaas niet voorkomen kon worden. Binnen onze vereniging willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom het goed is dat binnen onze vereniging vertrouwenscontactpersonen aanwezig zijn. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

Vertrouwenscontactpersonen TPVU
De vertrouwenscontactpersonen van TPVU zijn:

Monique Wijers
e-mail: monique.wijers@tvudenhout.nl

Edwin Petersen
e-mail: edwin.petersen@tvudenhout.nl

De vertrouwenscontactpersonen zijn binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten.

De vertrouwenscontactpersonen zijn degene die preventief beleid bij de vereniging kunnen aanreiken of uitwerken.

De gesprekken met de vertrouwenscontactpersonen zijn in principe vertrouwelijk. De vertrouwelijkheid heeft echter zijn grenzen: ten eerste vanwege het algemeen belang van een veilige sportomgeving en ten tweede vanwege de Nederlandse wetgeving die in bepaalde gevallen de VCP en het Bestuur verplicht de vertrouwelijkheid te doorbreken.

Een ieder kan een beroep doen op de VCP voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten, aangifte met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag.

De betrokkene moet in eerste plaats in vertrouwen een verhaal kwijt kunnen en worden opgevangen in verband met emoties die daarbij kunnen spelen.

Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen de club of jouw trainings- of competitieteam klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersonen. De vragen die je hebt kunnen gaan over:

  • pesten en/of gepest worden. Zowel kinderen als volwassenen hoeven NIET tegen een stootje te kunnen;
  • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een clubgenoot, trainer of coach ervaar je als onprettig;
  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
  • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging | het team;
  • je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en | of coach verstandig is;
  • iemand heeft je direct of indirect beticht van grensoverschrijdend gedrag;
  • het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon op de juiste plaats is.

Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar: a. toestemming voor hebt gegeven b. van op de hoogte bent. De activiteiten van de vertrouwenspersonen vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteren de vertrouwenspersonen aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.