Lidmaatschap

Aanmelden voor het lidmaatschap kan alleen door het online inschrijfformulier in te vullen. Hiervoor is het nodig dat je een digitale pasfoto hebt om up te loaden. Deze foto komt op je KNLTB-pas te staan. De digitale foto moet een JPG-bestand zijn van maximaal 1MB, met minimaal 300x400 pixels en ongeveer ook deze (3 bij 4) verhouding hebben. Om het digitale inschrijfformulier te kunnen versturen moet je ook akkoord gaan met automatische incasso van de contributie en het inschrijfgeld. 

Meld je je aan na 1 januari, dan berekenen we contributie naar gelang het aantal resterende maanden tot 31 december van het komende jaar. 

Leden van TPVU zijn automatisch lid van de Koninklijke Nederlandse Tennisbond. Elk lid ontvangt een nieuw door de KNLTB verstrekt digitaal pasje. Dit pasje is nodig om een tennis- of padelbaan te reserveren en voor deelname aan open toernooien bij onze vereniging en bij andere verenigingen, evenals bij deelname aan officiële competities. Je kunt het pasje ook gebruiken als betaalmiddel bij de bar in het paviljoen met het digitale kassasysteem van Twelve.
Als je je als lid aanmeldt, ga je akkoord met statuten en huishoudelijk reglement van zowel TPVU als KNLTB. Op 1 janauri begint het officiële tennis- en padelseizoen. We innen de contributie automatisch in januari.

Bij onze vereniging zijn vrijwilligers actief om ervoor te zorgen dat er probleemloos getennist en gepadeld kan worden. Daarnaast draaien alle leden ten minste twee maal per jaar een verplichte bardienst. Zet jij je in binnen een commissie, dan hoef je geen bardienst te vervullen. Het mag natuurlijk wel.

Juniorleden zijn leden, die in het betreffende verenigingsjaar, aan het einde van het kalenderjaar, nog geen achttien jaar oud zijn. Nieuwe juniorleden moeten in het eerste jaar de jaartraining volgen. Rustende leden zijn seniorenleden die, om bepaalde redenen, na overleg met de ledenadministratie, (moeten) besluiten één of meer volledige seizoenen niet actief te tennissen. Zij ontvangen geen pasje. Zij hebben bij het opnieuw willen opnemen van het gewone lidmaatschap voorrang op aspirant leden en hoeven niet opnieuw inschrijfgeld te betalen.

Studenten komen in aanmerking voor een korting als zij ieder nieuw verenigingsjaar een bewijs van inschrijving van een voltijdstudie kunnen overleggen (een studenten- of scholierenkaart is vaak niet afdoende, omdat deze meestal niet ieder jaar wordt vernieuwd). Dit bewijs van inschrijving kan men digitaal aanleveren door een e-mail met bijlage te sturen naar ledenadministratie@tvudenhout.nl.

Wijzigingen doorgeven

Wijzigingen in je contact- of bankgegevens moet je altijd doorgeven via de website, waarop je na inloggen je eigen gegevens kunt zien en aanpassen. Het is namelijk belangrijk dat we je op de hoogte kunnen houden van het reilen en zeilen binnen de vereniging en dat we zonder problemen de jaarlijkse contributie kunnen innen.
Wil je rustend lid worden, geef dit dan vóór 1 oktober per e-mail door aan de ledenadministratie. Doe je dit na 31 december, dan moeten we 25 euro administratiekosten bij je in rekening brengen, omdat de KNLTB het lidmaatschap baseert op het aantal leden per 1 januari van elk jaar.

Opzeggen 

Het opzeggen van het lidmaatschap bij TPVU moet je altijd vóór 1 oktober doen via de website, waarop je na inloggen het formulier "Beëindigen lidmaatschap" in kunt vullen. Als u na deze datum opzegt, dan brengen wij administratiekosten van 25 euro in rekening.

Als leden na 1 januari (moeten) besluiten om, bijvoorbeeld in verband met gezondheid, gedurende langere tijd niet actief te kunnen tennissen, is dat geen reden tot teruggave van (een deel van) de contributie.

De ledenadministratie wordt verzorgd door:
Marcel Hey en Milja Verstraelen
Adres: Duizendblad 3, Udenhout
Telefoon: 013 511 37 17
E-mail: ledenadministratie@tvudenhout.nl

De contributie voor het komende seizoen (1 april 2024 tot en met 31 december 2024) hebben we vastgesteld op:

  Senior Junior Student Rustend
Inschrijfgeld: € 15,- € 7,50 € 15,- nvt
Contributie *: € 150,-  € 110,- € 110,-** € 15,-
Gezinskorting: € 30,- vanaf het vierde spelende gezinslid
Administratiekosten
te laat opzeggen (na 31 december)
€ 25,- 

* dit is exclusief training

** zij die senior zijn, maar nog op voltijdsonderwijs zitten (onder andere havo/vwo/mbo/hbo/universiteit) en daarvan een bewijs kunnen laten zien (bijvoorbeeld met je school- of je studentenpas)