Bestuurstaken

Het bestuur bestaat uit een aantal leden. Deze leden hebben elk een specifiek taak of aandachtsgebied:

Het dagelijks bestuur
Verantwoordelijk voor de begroting, ALV en dagelijkse gang van zaken.

Voorzitter: Harold Hovens
Secretaris: Monique Wijers
Penningmeester: Rini Verspeek

Ondersteund door:

 • Ledenadministratie
 • Financiële administratie

Directe ondersteuning aan de voorzitter:

 • Sponsorcommissie
 • Vertrouwenscommissie
 • ICT

Tennis en Padel
Verantwoordelijk voor alle activiteiten rondom tennis en padel.

Tennis: Sjef Leijs
Padel: Anoek de Jong
Jeugd: Angela Schoenmakers

Ondersteund door:

 • Padelcommissie
 • Jeugdcommissie
 • SKO-commissie
 • Open toernooi-commissies
 • Interne toernooicommissie
 • KNLTB-competitie
 • Interne zomer/wintercompetitie

Algemene Zaken
Verantwoordelijk voor (nieuwe) leden en algemene zaken

Martin Annink

Ondersteund door:

 • Nieuwe leden coaches
 • Ledenadministratie

Parkbeheer en Horeca
Verantwoordelijk voor onderhoud van het tennispark en paviljoen inclusief de horeca.

Bert Brok

Ondersteund door:

 • Technische commissie
 • Prisma
 • Barcommissie
 • Corvee-commissie
 • Activiteitencommissie

Communicatie
Verantwoordelijk voor alle in- en externe communicatie

Iris Willems

Ondersteund door:

 • Communicatiecommissie