Reglement training senioren

TPVU biedt haar leden uiteenlopende tennis- en padeltrainingen aan. Voor leden van alle leeftijden en niveaus is het mogelijk om tennis- en padelles te volgen. Voor beginners gaat het om het aanleren van de basistechnieken, de spelregels en een klein stukje tactiek. Om beter te leren spelen, is het van groot belang om de slagen op een goede manier aan te leren.

Ook voor gevorderden is het goed om te trainen. In de training worden gevorderde technieken getraind. In de training werk je aan je zwakke punten en je gaat ook proberen om je sterke punten te verbeteren naar wapens!

Naast techniek wordt er veel aandacht besteed aan verschillende spelsituaties in het enkel- en dubbelspel. Je wordt in de training geholpen om een goed speltype te ontwikkelen dat bij jou past.

Voor ouderen maar ook voor anderen kan de tennis- en padelles gericht zijn op het voorkomen van blessures. Vaak ontstaan blessures plotseling of na verloop van tijd door verkeerde bewegingen, waardoor plaatselijk een te hoge belasting ontstaat. Tennisarm, zweepslag en overbelaste achillespees zijn daar voorbeelden van. Naast het beter worden, is het ook goed om een vast trainingsmoment in de week te hebben. Tennis en padel blijft een kwestie van heel veel oefenen, oefenen en oefenen.

Paul Weeterings is onze clubtrainer.

Reglement

 
1. Trainingsperiodes en aantal trainingen
1.1. Een trainingsperiode bestaat gemiddeld uit 18 weken voor tennis. Voor padel zijn het vaak kortere trainingsperioden. De trainingsindelingen voor seniorleden vinden parallel aan schoolvakanties plaats.
1.2. De trainer overlegt met u de startdatum van de training.

2. Uitval van trainingen
2.1. Indien de training uitvalt (door weersomstandigheden, ziekte van de trainer of andere onvoorziene omstandigheden), zal dit z.s.m. kenbaar gemaakt worden door de trainer per mail en/of telefonisch.

3. Inhalen van trainingen
3.1. Bij verhindering van uzelf, heeft u niet het recht om de gemiste training(en) in te halen. 
3.2. Bij verhindering van de trainer, zal de uitgevallen training zo mogelijk worden ingehaald.

4. Duur van de trainingen en pauzes
4.1. Middels uw opgave voor één les heeft u voor 60 of 30 minuten de beschikking over de baan en 55 c.q. 25 minuten effectieve lestijd.
4.2. De trainer kan zelf in deze korte pauze beslissen of hij op de baan blijft of voor een korte onderbreking even van de baan af gaat.

5. Trainer
5.1. De trainer die aan de senioren tennisles geeft is:
- Paul Weeterings

6. Toelating
6.1. De trainingen zijn alleen toegankelijk voor leden van TPVU.
6.2. Middels online-inschrijving kunt u worden toegelaten tot de trainingen.
6.3. Na inschrijving wordt door de trainer een indeling gemaakt en aan u bevestigd.
6.4. Indien niet voldaan kan worden aan uw voorkeuren, zoals aangegeven op uw inschrijfformulier, wordt vóór aanvang van de lescyclus door de trainer contact opgenomen met u. In overleg wordt naar mogelijke oplossingen gezocht.