Tekenen voor de Toekomst

Wij zijn door het sportbedrijf van de gemeente Tilburg benaderd om deel te nemen aan “Tekenen voor de Toekomst”.

Samen met het team verenigingsontwikkeling Tilburg kunnen we werken aan een gezonde toekomst voor onze vereniging. Hiervoor is “Tekenen voor de Toekomst traject” ontwikkeld. Middels een integrale aanpak wordt samen de geschiedenis, omgeving, cultuur en structuur van TPVU in kaart gebracht, met als doel een sterke basis voor de toekomst.

In samenwerking met een werkgroep, bestaande uit een afspiegeling van de vereniging, gaan medewerkers van het sportbedrijf op een laagdrempelige en praktische manier aan de slag om antwoord te geven op een vijftal vragen.

De antwoorden op deze vragen geven de vereniging houvast én een richting voor de toekomst.

De vereniging is robuust, maatschappelijk betrokken en financieel gezond. Het is duidelijk waar de vereniging voor gaat en staat. Dit vertaalt zich door in een cultuur en structuur waarin leden zich prettig én meer betrokken voelen bij de club.

Tekenen voor de toekomst

  1. Welke vereniging zijn we geworden?
  2. Welke invloed heeft de omgeving op onze vereniging?
  3. Welke vereniging willen we zijn?
  4. Welke organisatie past nu bij de "nieuwe" vereniging?
  5. Welke manier van besturen borgt de toekomst?

We zoeken 6 tot 8 leden die willen deelnemen in deze werkgroep. De start staat gepland in september. Tekenen voor de Toekomst kent een kop en een staart. Naar verwachting zal het project een jaar duren, waarbij de werkgroep gemiddeld één keer per twee maanden bij elkaar komt onder leiding van het sportbedrijf.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sjef Leijs (06 542 21 804)

Nieuws Overzicht